BC Helpdesk

advies en ondersteuning

BC Helpdesk heeft ervaring met onderstaande "Wat als" vragen in het werkgebied MKB, Zorg en ICT:

 • Wat als de wet- en regelgeving verandert?
  Organisaties hebben te maken met (veranderende) wet- en regelgeving, en daaruit voortvloeiende gevraagde certificeringen. BC Helpdesk heeft de nodige ervaring met geldende wet- en regelgeving in de zorg en ICT. Denk hierbij aan accreditatie of certificering volgens ISO-NEN normen zoals ISO-NEN 9001, ISO-NEN 15189 of ISO-NEN 7510.
  Een belangrijke verandering op dit moment is de vernieuwde wet rondom de persoonsgegevens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die niet alleen zorgorganisaties raakt maar alle organisaties  (incl. MKB en ZZP-ers).
  BC HELPdesk kan middels een quickscan of audit inzichtelijk maken wat er nog aan maatregelen dient te worden genomen en deze ook vertalen in de praktijk.
 • Wat als er een wezenlijke werkwijze verandert?
  Organisaties hebben te maken met technologische ontwikkelingen, waaronder toenemende informatisering en digitalisering. Hierdoor veranderen werkwijzen en procedures. BC HELPdesk heeft ervaring met het implementeren van nieuwe informatiesystemen, methoden en elektronische dossiervorming.
 • Wat als de stroom uitvalt?
  Organisaties zijn in grote mate afhankelijk van ICT geworden bij hun primaire processen en daarmee afhankelijk van stroom en internetverbindingen. BC HELPdesk heeft ervaring met het opstellen van een uitwijk c.q. back-up plan met bijbehorende beslisdiagrammen.

Zomaar een paar vragen waardoor de continuïteit en kwaliteit van diensten in het gedrang komt.
Voor het oplossen van deze vragen is extra kennis en ervaring nodig als aanvulling op de aanwezige expertise. In die situaties kan BC HELPdesk je van dienst zijn, doordat ik deze vragen bij diverse opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld MKB-ers, welzijnsorganisaties en Trombosediensten heb opgelost.