BC Helpdesk

advies en ondersteuning

Privacyverklaring BC Helpdesk

Privacyverklaring BC HELPdesk

(Versie augustus 2018)

Ik respecteer de privacy van bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake door mij uitgevoerde diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw (bedrijfs-)gegevens benodigd voor het opstellen en versturen van een factuur worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader wordt het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies voor Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Om u privacy zoveel als mogelijk te waarborgen heb ik:

·        een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;

·        de laatste 3 cijfers van uw IP-adres geanonimiseerd;

·        ingesteld dat ik geen gegevens met Google wil delen in Google Analytics

·        geen toestemming aan Google gegeven om gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten 
via Google Analytics

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met mijn bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u mij schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

BC Helpdesk
Hargpad 12
2642 JP Pijnacker

Aanpassen privacy statement

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en mijn privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met:

BC Helpdesk
Francis Bretveld
M: 06-41011672
e-mail:
info@bchelpdesk.nl