BC Helpdesk

advies en ondersteuning

Wat zijn de instrumenten van BC Helpdesk?

De bouwstenen en instrumenten van BC Helpdesk zijn gestandaardiseerde structuren en systemen Deze hebben tot doel het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Waarbij het van belang is deze instrumenten te gebruiken om werkwijze en processen te verbeteren en te optimaliseren, samen met de mensen die goed zijn in wat ze doen.

BC Helpdesk heeft ervaring met de volgende structuren en systemen: 

 • het inrichten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO-NEN
  Een kwaliteitsmanagementsysteem is een (management) tool dat helpt bij het optimaliseren van 
  de bedrijfsvoering en het beheersen van bedrijfsrisico's. 
 • de best practices van ITIL,
  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een gestructureerde aanpak voor het leveren van de gewenste kwaliteit van IT services.
 • het opstellen van een uitwijkplan (Business Continuity Plan),
  Een uitwijkplan is het in kaart brengen van processen en bijbehorende ICT. En vervolgens wat er moet gebeuren indien de ICT en/of locatie niet beschikbaar is om primaire processen voortgang 
  te laten vinden.

 • het ontwerpen van een bivalent verwarmingssysteem. 
  Een bivalent verwarmingssysteem is een systeem waarbij je gebruik maakt van twee verwarmingsbronnen. De warmte van een electriciteitscentrale als basiswarmte en de bestaande ketels voor de piek, zodat met optimale inzet van geld en middelen een hoger doel behaald wordt.