BC Helpdesk

advies en ondersteuning

BC Helpdesk is een praktische privacy professional

BC Helpdesk is een gecertificeerde specialist (CIPP/E) in de vernieuwde privacy wetgeving (GDPR/AVG).

Ik kan je inzicht geven in wat de nog te nemen maatregelen zijn om "AVG-proof" te worden, aan de hand van:

  Wanneer je wel weet wat er (nog) moet gebeuren om "AVG Proof" te worden, maar het ontbreekt aan capaciteit en/of praktische kennis dan kan BC HELPdesk: 

  • voorlichting geven (aan medewerkers) over de AVG en met name bewustwording
  • de benodigde documentatie voor je opstellen, zoals het verwerkingsregister, het opstellen van verwerkersovereenkomsten
  • de DPIA's (Data Protection Impact Analyses) zogenaamde risico-inventarisaties, uitvoeren en rapportage opstellen
  • medewerkers trainen en/of coachen zodat zij de werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren en dat opgenomen wordt in de diverse managementsystemen (o.a. PDCA-cyclus, kwaliteit, informatiebeveiliging)
  • de functionaris gegevensbescherming (FG/DPO) toerusten.